Vad är KBT?

KBT är en förkortning av kognitiv beteendeterapi och ordet kognitiv betyder inlärning dvs. att du med hjälp av samtal och träning kan påverka och förändra beteenden som hindrar dig till att ha tillit till din inre förmåga. Genom att aktivt träna den förmåga du behöver stärka, kombinerat med coachande samtal, utvecklar du steg för steg din mentala styrka.

Samtalen handlar om vad som händer här och nu, om vad du behöver utveckla och hur du ska gå framåt. Du strävar mot tydligt definierade mål och jag som terapeut är mycket aktiv i arbetet tillsammans med dig. Samtalet är strukturerat dvs. vi följer en agenda som du och jag gemensamt gör upp.

Samarbetet mellan dig som klient och mig som terapeut är tätt. Du får tydliga hemarbeten mellan sessionerna och dessa bestäms i samråd. Du som klienten får vetenskapliga förklaringar i ditt problem och jag använder bara tekniker och metoder som har starkt forskningsstöd och är evidensbaserade.

Behandlingen utvärderas kontinuerligt och avslutad behandling följs upp med samtal och avstämning.

KBT används som en tidsmässigt avgränsad behandlingsform. En session är 50 minuter och behandlingens längd varierar från 10 till 15 sessioner eller så länge du som klient önskar för att nå dina personliga mål.